Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Voorwaarden deelnemen Vrijheid Blijheid Borrel

1.0 Het event

 1. De deelnemer heeft het recht na volledige betaling deel te nemen aan het (online) event.
 2. De deelnemer is minimaal 16 jaar.
 3. Bij een abbonement heeft de deelnemer recht op deelname van alle online events. Tot dat het abbonement schriftelijk wordt gestopt en/of er een betalingsachterstand is van minimaal 14 dagen.
 4. Bij een abbonement heeft de deelnemer nog niet toegang tot alle live events, tenzij dit vooraf schriftelijk is afgesproken met een vertegenwoordiger van Vrijheid Blijheid Borrel.
 5. De deelnemer wordt bij een abbonement binnen 5 werkdagen na de eerste betaling toegevoegd aan een Whatsapp groep.
 6. De deelnemer dient schriftelijk (via het online formulier ook toegestaan) akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, privacybeleid en gegevensverwerking. Een vertegenwoordig van Vrijheid Blijheid Borrel mag de deelnemer weigeren aan elk evenement georganiseerd door Vrijheid Blijheid Borrel indien dit niet het geval is.
 7. De deelnemer heeft het recht om tijdens het evenement van Vrijheid Blijheid Borrel contactgegevens te wisselen met andere deelnemers.
 8. De organisatie en deelnemers mogen foto en video opnames maken mits dit, in de breedste zin, niet ten nadele komt van andere deelnemers, de organisatie en/of locatie.
 9. Wanneer een locatie en/of derde partij voorwaarden stelt aan foto/video opnames, is dit aan de organisatie om dit vroegtijdig te laten weten aan alle betrokken deelnemers van het evenement.
 10. De deelnemer is niet verplicht zich te houden aan een kledingvoorschrift. Wel wordt verwacht dat de deelnemer zich naar acceptabele lijnen, in de breedste zin, kleedt.
 11. De deelnemer mag van het evenement verwijderd worden indien de deelnemer:
  1. Onder invloed is van verdovende middelen (alcohol, drugs etc.).
  1. Bewijsbaar diefstal heeft gepleegd.
  1. In het bezit is van steek en/of vuurwapens.
  1. Eerdere betalingen niet heeft voldaan.
  1. Gewelddadig wordt en/of lichamelijk letsel heeft aangebracht bij een ander.
  1. Discriminerende uiting toont naar een ander.
 12. Deelneming is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal. Hetzelfde geld voor de betrokken locatie en derden partijen die schriftelijk zijn aangesloten bij het evenement.
 13. De organisatie mag niemand op geen enkele wijze in het voordeel of nadeel trekken.

2.0 Betaling

 1. De deelnemer krijgt na aanmelding via het formulier een betaalverzoek van de heer H. Lamers. Dit betaalverzoek dient binnen 7 dagen voldaan te zijn om te kunnen deelnemen.
 2. De abbonementsprijs loopt één maand vooruit. Wanneer de betaling stopt mag de deelnemer nog 30 dagen gebruik maken van de service en aangewezen events.
 3. Er is geen geld terug garantie. Wanneer de deelnemer niet tevreden is kan de deelnemer het abbonement stopzetten.
 4. Indien een event niet door kan gaan, veroorzaakt of te verhalen bij Vrijheid Blijheid Borrel, wordt binnen 30 dagen het betaalde bedrag teruggestort. Dit is met uitzondering van overmacht.
 5. Indien de deelnemer niet meer kan deelnemen, om wat voor reden dan ook, is de organisatie niet verplicht het betaalde bedrag terug te storten.
 6. Alle deelnemers hebben recht om, indien aangegeven, gebruik te maken van de voordelen van het evenement. Bijvoorbeeld onbeperkt drinken en/of korting op eten.
 7. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 8. De organisatie en vertegenwoordigers mogen zelf bepalen of er individueel aan deelnemers kortingen of vrijkaarten worden gegeven voor events.
 9. Indien de betaling van een deelnemer niet tijdig voldaan is heeft de organisatie het recht om de deelnemer toegang te weigeren.

3.0 Commissies

 1. Wanneer er een officiele verbinding plaatsvindt via de Vrijheid Blijheid Borrel waar voor de betreffende deelnemer werk uit voortvloeit, heeft de verbinder en/of organisatie recht op een commissie van 15% over het gefactureerde bedrag binnen de partijen die verbonden zijn.
 2. Een verbinding wordt schriftelijk vastgelegd. In elk ander geval heeft de organisatie geen recht op het krijgen van een commissie op werk dat voortvloeit uit de verbinding.
 3. Indien de deelnemer binnen 14 dagen geen schriftelijke reactie geeft op de schriftelijke bevestiging van de verbinding, kan de organisatie van Vrijheid Blijheid Borrel er van uit gaan dat de deelnemer akkoord is gegaan met de verbinding.
 4. De commissie-bedragen en kosten voor deelname van het evenement staan los van elkaar en zijn niet met elkaar te verrekenen.
 5. Indien de deelnemer en/of de organisatie/verbinder niet akkoord gaat met de commissie of het bedrag daarvan, dient dit op een normale manier geregeld te worden. Mochten beide partijen niet tot een oplossing komen, wordt dit geregeld via een onafhankelijke geschillencommissie.

4.0 Opzegging

 1. Wanneer een deelnemer het abbonement stop wilt zetten dient de deelnemer dit zelf aan de organisatie schriftelijk te melden.
 2. Na het schriftelijk hebben opgezegd van het abbonement mag de deelnemer nog 30 dagen deelnemen aan alle events, voordelen en online chat-groepen.
 3. De deelnemer mag na ingang van het abbonement maandelijks opzeggen.
 4. Wanneer een deelnemer 30 dagen geen betaling en activiteit heeft getoond mag de organisatie er van uit gaan dat de deelnemer het abbonement stop wilt zetten en wordt de deelnemer geen toegang meer verleend tot alle events en voordelen totdat er een nieuwe betaling is gedaan.
 5. Na opzegging worden de gegevens van de deelnemer maximaal 3 jaar bewaard onder voorschriften van het AVG. Ook zijn de voorwaarden van Gegevensverwerking van toepassing.
 6. Mocht er na opzegging werk voortvloeien via een officiele, en bewijsbare verbinding via de Vrijheid Blijheid Borrel heeft de organisatie van Vrijheid Blijheid Borrel het recht om een commissie te mogen factureren. Indien hierin problemen voortvloeien wordt dit overgelaten aan een onafhankelijke geschillencommissie.

5.0 Whatsapp groep

 1. Bij een abbonemet wordt de deelnemer binnen 5 dagen na betaling toegevoegd aan een Whatsapp groep met de organisatie en andere deelnemers.
 2. De Whatsapp groep heeft als doel om LinkedIn berichten te delen om zo een groter bereik te krijgen. Er wordt verwacht van alle deelnemers dat iedereen elkaar ondersteund met het ‘liken’ van de gedeelde berichten.
 3. Elke deelnemer mag per 24 uur één LinkedIn bericht delen via de Whatsapp groep.
 4. Elke deelnemer mag alleen een bericht delen van zijn persoonlijke LinkedIn account of bedrijfsaccount. Berichten die gedeeld worden van een derde persoon of organisatie worden verwijderd.
 5. Overige gesprekken, gedeelde afbeeldingen, video’s of bestanden met de organisatie of andere deelnemers dienen buiten de Whatsapp groep om te gaan.
 6. Er mogen geen commerciële berichten en/of berichten met verkoopdoeleinden worden geplaatst in de Whatsapp groep. Dit is met uitzondering van het betrokken LinkedIn bericht.
 7. De organisatie mag een deelnemer verwijderen:
  1. Wanneer de deelnemer niet voldoet aan bovenstaande.
  1. Wanneer de deelnemer scheldwoorden gebruikt.
  1. Wanneer de deelnemer irrelevante berichten post.
  1. Wanneer de deelnemer andere deelnemers beledigd en/of discrimineert.
  1. Wanneer de deelnemer buiten alle acceptabelen gedragsvormen valt binnen de Whatsapp groep.
  1. De deelnemer niet tijdig heeft betaald (zie 2.0 betaling)
 8. Een deelnemer mag uitzondering maken indien dit in overleg is gegaan met de organisatie.

6.0 Overig

 1. De organisatie mag ten alle tijden uitzonderingen maken van het bovenstaande mits dit niet in strijd gaat met alle vormen van de Nederlandse Wetgeving.
 2. De organisatie mag ten alle tijden aanpassingen maken aan de algemene voorwaarden mits dit schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan alle deelnemers.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en diefstal dat ontstaat of is ontstaan tijdens de events van Vrijheid Blijheid.