Algemene voorwaarden

Deelnamevoorwaarden Vrijheid Blijheid Borrel

1.0 Het evenement

– De deelnemer heeft na volledige betaling het recht om deel te nemen aan het evenement.

 • De deelnemer moet minimaal 16 jaar oud zijn.
 • De deelnemer gaat door de betaling van de factuur akkoord met de algemene voorwaarden, het privacybeleid en de gegevensverwerking.
 • Foto- en videomateriaal mag worden gemaakt door de organisatie en deelnemers.
 • Deelnemers kunnen worden verwijderd als ze:
 1. – Onder invloed zijn van verdovende middelen (alcohol, drugs, enz.).
 2. – Betrapt worden op diefstal.
 3. – In het bezit zijn van steek- en/of vuurwapens.
 4. – Eerdere betalingen niet hebben voldaan.
 5. – Gewelddadig gedrag vertonen of fysiek letsel toebrengen aan anderen.
 6. – Discriminerend gedrag vertonen jegens anderen.
 • Deelname is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal,  evenals de locatie en derde partijen die zijn verbonden aan het evenement.
 • Deelnemers wordt ten zeerste aangeraden verantwoordelijk met alcohol en andere verdovende middelen om te gaan en hun eigen grenzen te kennen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om hun eigen welzijn en veiligheid te waarborgen tijdens het evenement.

Dit aanvullende gedeelte benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de eigen acties en het welzijn van de deelnemer ligt, vooral met betrekking tot het gebruik van verdovende middelen tijdens de evenementen.

2.0 Betaling

 • Na aanmelding ontvangt de deelnemer een factuur welke binnen 14 dagen betaald dient te zijn.
 • Er is geen geld-terug-garantie.
 • Als een evenement om welke reden dan ook niet kan doorgaan en dit niet verwijtbaar is aan Vrijheid Blijheid Borrel, wordt het betaalde bedrag binnen 30 dagen terugbetaald.
 • Als de deelnemer om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, is de organisatie niet verplicht het betaalde bedrag terug te storten.
 • Alle deelnemers hebben recht op eventuele voordelen die tijdens het evenement worden aangeboden, zoals onbeperkte drankjes en/of kortingen op eten.
 • Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 • Als de betaling van een deelnemer niet tijdig wordt voldaan, behoudt de organisatie het recht om de deelnemer de toegang te weigeren.

3.0 WhatsApp-groep VBB

 • Het doel van de WhatsApp-groep is om LinkedIn-berichten te delen om een groter bereik te krijgen. Alle deelnemers worden verwacht elkaar te ondersteunen door ‘likes’ en of ‘comments’ te geven aan gedeelde berichten.
 • Elke deelnemer mag per 24 uur één LinkedIn-bericht delen via de WhatsApp-groep.
 • Commerciële berichten en/of berichten met verkoopdoeleinden zijn niet toegestaan in de WhatsApp-groep, met uitzondering van het betreffende LinkedIn-bericht.
 • De organisatie kan een deelnemer verwijderen als deze niet voldoet aan de bovenstaande regels, scheldwoorden gebruikt, irrelevante berichten plaatst, andere deelnemers beledigt en/of discrimineert, of zich buiten de acceptabele gedragsnormen van de WhatsApp-groep bevindt.

4.0 Overig

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken op het bovenstaande, op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de Nederlandse wetgeving.

  ·         De organisatie kan op elk moment aanpassingen maken aan de algemene voorwaarden.